BSF

Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning går i spetsen för en utveckling mot ackreditering av kvalitetsgodkända bilanpassningsföretag, vilka huvudsakligen är verksamma inom branschen Fordonsanpassning för människor med funktionsnedsättningar.

Bakgrund >>

Innovativa produkter och tekniskt försprång

Sverige ligger långt framme internationellt när det gäller hjälpmedel för funktionshindrade. Det har konstaterats av bland annat Exportrådet och Hjälpmedelsinstitutet. Man har fastställt att våra svenska produkter är innovativa och har ett tekniskt försprång jämfört med andra lösningar på exempelvis den nordamerikanska marknaden.

Just nu arbetar BSF på en kodex som fastlägger de krav man kan ställa på ett nationellt bilanpassningsföretag, t.ex. avseende kvalitetssäkring, kompetensutveckling, kundansvar, miljömedvetenhet, osv.

På längre sikt verkar BSF således för att etablera produkter och lösningar avsedda för anpassning av bilar som en ny stark och framgångsrik svensk exportbransch.